• Nártoun Olin

Kariérový den v ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická ul.

Dne 18.10. 2019 se konal kariérový den pro děti v Základní škole Javornická Rychnov nad Kněžnou a my s Nártounem Olinem jsme mohli být u toho!


Takhle děti ve skupině kreslily ;)
Takhle děti ve skupině kreslily ;)

Předvedli jsme se v plné parádě


Ano je tomu tak, bylo to v plné parádě už s vytištěnou knížkou Nártoun Olin vypráví. Hrdě jsme ji dětem ukazovali, názorně vysvětlovali jak takové ilustrace vznikají, co všechno obnáší práce ilustrátora a jak se ilustrátorem stát.


Moc jsme si to užili a doufáme, že také děti se bavily. I když to už můžete posoudit sami níže podle vzniklých ilustrací, které jednotlivé skupinky dětí společně nakreslily. Čas byl bohužel omezený a na kreslení zbývalo vždy jen pár minut ;)Co to bylo vlastně za akci?


Zástupce Základní školy v Rychnově nad Kněžnou, Javornická ul. , pan učitel Jirka Janovec to sepsal dokonale:


Chceme dětem ukázat, co jednotlivé profese obnáší, motivovat je k tomu, že je třeba napnout síly, abychom v životě něčeho dosáhli a umožnit žákům, aby postupně získávali orientaci v různých druzích povolání.

Co myslíte vy? Za nás je to úžasný nápad! Takže šup šup, pokud se ještě nic takového na vaší škole neděje, zkuste poptat učitele a takový den si také udělat.A co se od nás žáci dozvěděli?


Povídání s každou skupinou žáků trvalo cca 10 minut (bylo 5 skupinek):

  1. Pohovořili jsme s žáky o tom, co naše profese obnáší a jaká byla naše životní cesta k práci ilustrátora

  2. Co jseme museli udělat pro to, abychom danou profesi mohli vykonávat (vzdělání, kurzy, překonané překážky, apod.)

  3. Jaké vlastnosti, dovednosti a schopnosti by měl mít člověk, vykonávající práci ilustrátora

  4. Povídání jsme obohatili společným kreslením na tabletu. Každý přimaloval to, co ho zrovna napadlo. A moc se to povedlo.Pět skupinek, pět rychlých ilustrací


A takto to naše společné kreslení dopadlo. Těšíme se zase na příště a moc všem děkujeme!Třída 3B
Třída 3B


Třída 3C
Třída 3C


Třída 3A
Třída 3A


Třída 4A, první půlka
Třída 4A, první půlka


Třída 4A, druhá půlka
Třída 4A, druhá půlka, tady už děti přišlky na barvičky


#nartounolin