• Nártoun Olin

Kariérový den v ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická ul.

Dne 18.10. 2019 se konal kariérový den pro děti v Základní škole Javornická Rychnov nad Kněžnou a my s Nártounem Olinem jsme mohli být u toho!


Takhle děti ve skupině kreslily ;)

Předvedli jsme se v plné parádě


Ano je tomu tak, bylo to v plné parádě už s vytištěnou knížkou Nártoun Olin vypráví. Hrdě jsme ji dětem ukazovali, názorně vysvětlovali jak takové ilustrace vznikají, co všechno obnáší práce ilustrátora a jak se ilustrátorem stát.


Moc jsme si to užili a doufáme, že také děti se bavily. I když to už můžete posoudit sami níže podle vzniklých ilustrací, které jednotlivé skupinky dětí společně nakreslily. Čas byl bohužel omezený a na kreslení zbývalo vždy jen pár minut ;)Co to bylo vlastně za akci?


Zástupce Základní školy v Rychnově nad Kněžnou, Javornická ul. , pan učitel Jirka Janovec to sepsal dokonale:


Chceme dětem ukázat, co jednotlivé profese obnáší, motivovat je k tomu, že je třeba napnout síly, abychom v životě něčeho dosáhli a umožnit žákům, aby postupně získávali orientaci v různých druzích povolání.

Co myslíte vy? Za nás je to úžasný nápad! Takže šup šup, pokud se ještě nic takového na vaší škole neděje, zkuste poptat učitele a takový den si také udělat.A co se od nás žáci dozvěděli?


Povídání s každou skupinou žáků trvalo cca 10 minut (bylo 5 skupinek):

  1. Pohovořili jsme s žáky o tom, co naše profese obnáší a jaká byla naše životní cesta k práci ilustrátora

  2. Co jseme museli udělat pro to, abychom danou profesi mohli vykonávat (vzdělání, kurzy, překonané překážky, apod.)

  3. Jaké vlastnosti, dovednosti a schopnosti by měl mít člověk, vykonávající práci ilustrátora

  4. Povídání jsme obohatili společným kreslením na tabletu. Každý přimaloval to, co ho zrovna napadlo. A moc se to povedlo.Pět skupinek, pět rychlých ilustrací


A takto to naše společné kreslení dopadlo. Těšíme se zase na příště a moc všem děkujeme!Třída 3B


Třída 3C


Třída 3A


Třída 4A, první půlka


Třída 4A, druhá půlka, tady už děti přišlky na barvičky


#nartounolin

© 2018 - 2020, Radek Štícha a Patrik Klán, Nártoun Olin vypráví

  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh